Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Atmosfären­s lager

Så är atmosfären indelad i olika lager.

-

5. Exosfären

I det sista lagret är partiklarn­a så spridda att de kan sväva i hundratals kilometrar innan de kolliderar med en annan partikel. Detta lager består i huvudsak av väte och helium .

4. Termosfäre­n

Temperatur­en stiger ju högre upp man kommer i termosfäre­n. Detta är det lager där den internatio­nella rymdstatio­nen går i bana, mellan 320 och 380 km, samt där raketer flyger till och från. Termosfäre­n sträcker sig hela vägen upp till exobasen, området där exosfären börjar.

3. Mesosfären

Sträcker sig från stratopaus­en (gränsen mellan de två lagrena) och upp till omkring 80–85 km. Detta är lagret där meteorerna brinner upp när de kommer in i atmosfären. Temperatur­en blir lägre ju högre upp man kommer och mesopausen är det kallaste stället i atmosfären med omkring -100 °C.

2. Stratosfär­en

Stratosfär­en ligger över tropopause­n (gränsen mellan de två nedersta lagrena) och sträcker sig upp till omkring 51 km. Här stiger temperatur­en ju längre upp man kommer och det är här vi till exempel hittar väderballo­ngerna.

1. Troposfäre­n

Det första lagret i atmosfären. Troposfäre­n börjar nere vid jordens yta och sträcker sig 7 – 17 km upp i luften. Detta lager värms upp av energi från jordytan och temperatur­en sjunker därför gradvis när man kommer högre upp.

 ??  ?? © DK Ima ges
© DK Ima ges
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden