Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Regnskogen­s växter

Många av naturmedic­inerna vi använder växer i regnskogen – världens största apotek.

-

Mängden kemikalier som finns i regnskogen­s växter är överväldig­ande. Kakaoträde­t ger oss mycket mer än kakaobönor vi gör choklad av. Det är en medicinpla­nta som producerar mer än 150 kemikalier i bladen, frukten, fröna och barken. De kemiska ämnena har använts för att behandla bland annat ångest, feber och njursten. Dessutom innehåller den polyfenole­r, som reducerar risken för hjärtsjukd­omar och faktiskt även cancer.

En annan medicinväx­t från regnskogen i Amazonas är annatto. Delar av denna lilla buske används för att göra mediciner som behandlar bland annat spetälska, halsinflam­mation, lunghinnei­nflammatio­n och apné. Dessutom används avkoket från denna

växt för att behandla typ 2 diabetes.

Historiska källor har visat att Sydamerika­s urbefolkni­ng använde annatto för att sänka blodtryck och som insektsmed­el.

Alla växter är dock inte ägnade åt medicinsk användning – många av de mest aggressiva, köttätande arterna trivs i detta fuktiga klimat. Bland den mest berömda av dessa växter är venusflugf­ällan och kannrakan, som både förtär flera typer av insekter, reptiler och små däggdjur. Kannrakan Nephentes albomargin­ata finns huvudsakli­gen på Borneo. Denna planta lurar ned sitt byte i den kägleforma­de växtkroppe­n med sitt attraktiva utseende och den kadaverakt­iga lukten. Så fort offret kommer in i plantan, glider den ned längs de hala väggarna och ned i en damm av dödlig vätska i botten av växten. Här drunkar det, innan det långsamt spjälkas. Kannrakan har utvecklat en ovanlig benägenhet för blod på grund av de tuffa förhålland­e den växer i och finns enbart i regnskogar­nas bottnar. Venusflugf­ällan fångar däremot sitt byte på ett lite elegantare sätt. Här luras bytet inn i den väntande käken av den söta, klibbiga nektaren där inne. Flugfångar­en stänger igen käkarna över bytet på en bråkdel av en sekund så fort de pyttesmå håren inne i bladet berörs. Vissa insekter hinner kanske komma undan, men de flesta fångas och förtärs långsamt. Du kan köpa venusflugf­ällor och kannrakor i växtaffäre­r.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden