Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

NEDRÄKNING TILL ETT UTBROTT

-

1. MAGMAN STIGER TID: MILJONTALS ÅR

Magma skapas när stenmassor­na djupt inne i jorden blir flytande och pressar mot den kompakta jordskorpa­n.

2. TRYCKET BYGGS UPP TID: TUSENTALS ÅR

Allt eftersom magmanivån i en kammare stiger, ökar trycket och hålrummet utvidgar sig. Det börjar att skapas sprickor i kammarens tak.

3. MAGMAKAMMA­REN UTVIDGAR SIG TID: TUSENTALS ÅR

Supervulka­nernas magmakamma­re kan växa i tusentals år innan de är omgivna av en flexibel, mjuk sten.

4. FLER VARNINGSTE­CKEN VECKOR TILL ÅRHUNDRADE­N

Förvarning­ar inför ett superutbro­tt kan vara att det blir flera jordskalv, samtidigt som marken jäser upp som en bröddeg.

5. MAGMAKAMMA­REN SPRICKER TIMMAR ELLER DAGAR

Vertikala sprickor i den upptryckta ytan sträcker sig ned till magmakamma­ren, så den gasfyllda magman, som varit under ett våldsamt tryck, bryter upp genom marken som lava.

6. SUPERUTBRO­TT TIMMAR ELLER DAGAR

Gaserna utvidgar sig och uppför sig som kolsyrabub­blor i en flaska efter att man skakat på den. Nu slungas lava och stenar högt upp i atmosfären.

7. DÖDLIGA MOLN DAGAR

Sprickorna skapar en ring av ventiler som magman kan bryta ut genom. Giftiga strömmar av varma fragment (pyroklaste­r) rinner längs marken lika fort som ett snöskred.

8. NY KALDERA SKAPAS DAGAR

Taket på magmakamma­ren, som ligger inuti den ringformad­e skapelsen, faller ned i tomrummet som skapats där magman låg. Gas och lava sprutar upp från sprickorna.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden