Det senaste inom vetenskap

Jor­dens na­tur­li­ga un­der­verk

Bi­sar­ra och vack­ra for­ma­tio­ner som visar värl­dens ma­je­stä­tis­ka geo­lo­gi i all sin prakt.

-

Un­der­del

Des­sa skikt bil­da­des av det förs­ta vul­kan­ut­brot­tet och är syn­li­ga som fem mör­ka sten­rän­der i klip­por­na.

Fle­ra si­dor

De fles­ta pe­la­re är sex­kan­ti­ga, men vis­sa har fy­ra, fem, sju el­ler åt­ta kan­ter.

”En­ligt le­gen­den ska­pa­des ba­salt­ste­nar­na på Gi­ants Cau­se­way av jät­ten Fin McCool”

 ??  ??
 ??  ?? Sex­kan­ti­ga, svar­ta ba­salt­pe­la­re över­lap­par varand­ra och bil­dar en nå­got som lik­nar en vaxka­ka.
Sex­kan­ti­ga, svar­ta ba­salt­pe­la­re över­lap­par varand­ra och bil­dar en nå­got som lik­nar en vaxka­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden