Det senaste inom vetenskap

Flex­ib­la mo­du­ler

Så skif­tar Pop. Up mel­lan trans­port på mar­ken och i luf­ten.

-

Pas­sa­ge­rar­hytt

En kol­fi­ber­hytt har plats för två pas­sa­ge­ra­re och bat­te­ri­er­na som dri­ver bi­len.

Luft­mo­du­len

Luft­mo­du­len drivs av åt­ta ro­to­rer som gör Pop. Up till en pas­sa­ge­rar­drö­na­re.

By­ter lä­ge

Om Pop. Up stö­ter på tra­fik kopp­lar den från sig delen med hjul och by­ter till luft­mo­du­len, se­dan fort­sät­ter re­san i luf­ten.

”Tan­ken bakom Pop. Up är att ut­veck­la håll­bar trans­port i stä­der.”

Mark­mo­du­len

Den ned­re delen är en platt­form med hjul. När Pop. Up an­vän­der mark­mo­du­len kör den på vägen som en själv­styrd el­bil.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden