Det senaste inom vetenskap

Ro­bot­hum­mer

- Robots · Tech

Un­der­vat­tensmi­nor ut­gör ett all­var­ligt hot för un­der­vat­tens­far­kos­ter. Ame­ri­kans­ka ma­ri­nen pla­ne­rar att skic­ka ut ro­bo­tar som ska fin­kam­ma havs­bot­ten ef­ter dol­da fa­ror. För det be­höv­des en maskin som ef­fek­tivt kan ma­nö­vre­ras i dju­pet och de bygg­de ro­bot­hum­mern. Den imi­te­rar den na­tur­li­ga ver­sio­nens ef­fek­ti­va, våg­lik­nan­de rö­rel­ser och har min­sen­so­rer.

 ??  ?? Ro­bot­hum­merns form imi­te­rar den na­tur­li­ga mot­sva­rig­he­tens för­må­ga att kry­pa mel­lan ste­nar.
Ro­bot­hum­merns form imi­te­rar den na­tur­li­ga mot­sva­rig­he­tens för­må­ga att kry­pa mel­lan ste­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden