Det senaste inom vetenskap

Män­ni­sko­ö­gat

-

Många djur har ögon med en­kel­lin­ser, pre­cis som män­ni­skor.

Lins

Den flex­ib­la ski­van sam­lar lju­set på nät­hin­nan.

Horn­hin­na

Den­na ge­nom­skin­li­ga hin­na bry­ter in­kom­man­de ljus.

Nät­hin­na (re­ti­na)

All in­for­ma­tion som sam­las av nät­hin­nan (re­ti­na) skic­kas via syn­ner­ven till hjär­nan.

Syn­nerv

Längst bak i ögat finns många ljus­käns­li­ga cel­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden