Det senaste inom vetenskap

Så fun­ge­rar mus­kel­fib­rer­na

-

Musk­ler­na in­ne­hål­ler snab­ba och lång­sam­ma fib­rer för snab­ba ut­brott och lång­va­ri­ga sam­man­drag­ning­ar.

Fa­sci­kel

Mel­lan 20 och 80 mus­kel­fib­rer binds sam­man och bil­dar en fa­sci­kel.

Epimy­si­um

He­la mus­keln är täckt av ett ro­bust täc­ke kol­la­gen som är fäst till be­net via en se­na.

Mus­kel­fi­ber

Var­je fi­ber är en lång cell med många kär­nor och är pac­kad med kon­trak­tions­pro­te­i­ner.

Pe­rimy­si­um

Var­je bunt mus­kel­fib­rer är täckt av en tunn hin­na av fi­ber­rikt kol­la­gen.

Typ 1

Lång­sam­ma fib­rer är tun­na och rö­da, och ful­la av lag­rat sy­re som ger ut­hål­lig­het.

Typ 2

Snab­ba fib­rer är tjoc­ka och ble­ka. De sva­rar snabbt, men blir tröt­ta snab­ba­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden