Det senaste inom vetenskap

Oför­klar­li­ga su­per­kraf­ter

- Stephen Wiltshire · Daniel Tammet

SRNAPBIBDA REFLEXERS

Den ja­pans­ka laido­mäs­ta­ren Isao Machii kun­de skä­ra itu en luft­pi­stolsku­la i far­ten med ett sa­mu­raj­svärd.

FOTOGRAFIS­KT MINNE

Step­hen Wiltshi­re me­mo­re­ra­de och teck­na­de en stad ef­ter att ba­ra ha sett den i någ­ra få mi­nu­ter.

SUPERSSIGY­HNT

Ve­ro­ni­ca Sei­der häv­dar att hon kan kän­na igen en män­ni­ska som är över 1,6 kilo­me­ter bort.

TMAÄLSLETA­NRESE PÅ TAL

Da­ni­el Tam­met kan me­mo­re­ra enor­ma mäng­der tal och har me­mo­re­rat 22 514 de­ci­ma­ler av pi.

SPE­CI­ELL SYN

Da­ni­el Kish för­lo­ra­de sy­nen som barn, men kan ”se” med hjälp av klick­ljud och eko­lo­ka­li­se­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden