Det senaste inom vetenskap

GoBo­ne

-

Ett plast­ben på hjul fyllt med go­dis, kör om­kring och bju­der in hun­den att le­ka. Den ak­ti­ve­rar hun­den bå­de men­talt och fy­siskt. GoBo­ne hål­ler i åt­ta tim­mar per ladd­ning.

 ??  ?? GoBo­ne ju­ste­rar ak­ti­vi­tets­ni­vån en­ligt hun­dens ål­der, vikt och ras.
GoBo­ne ju­ste­rar ak­ti­vi­tets­ni­vån en­ligt hun­dens ål­der, vikt och ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden