Det senaste inom vetenskap

PetC­hatz

-

Det­ta in­ter­ak­ti­va sy­stem är kopp­lat till in­ter­ne­tan­slut­ning­en hem­ma, så att du kan ha vi­de­o­sam­tal med ditt hus­djur via en app. Väg­gen­he­ten kan dess­utom släp­pa ut go­dis och med hjälp av en se­pa­rat knapp (PawCall) på gol­vet kan dju­ret även ringa till dig.

 ??  ?? Med PetC­hatz går det att hål­la koll på hus­dju­ren även när du in­te är hem­ma.
Med PetC­hatz går det att hål­la koll på hus­dju­ren även när du in­te är hem­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden