Det senaste inom vetenskap

Pet­zi

- Tech · Mobile Technology

Med den­na smar­ta ka­me­ra går det att hål­la koll på hus­djur via en app på mo­bi­len. Vid­vin­kel­lin­sen ger en fan­tas­tisk överblick över de päls­kläd­da vän­ner­na. Hus­dju­ret kan även få go­dis via en­he­ten med en en­kel be­rö­ring.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden