Det senaste inom vetenskap

Ak­ti­vi­tets­mä­ta­ren Whist­le

- Lifestyle · Pet Health · Pets · Hobbies

En trä­nings­ap­pa­rat för hun­den! Det går att över­va­ka hun­dens ak­ti­vi­tets­ni­vå och häl­sa via Whist­le. Ge­nom att fäs­ta den lil­la ski­van till hals­ban­det går det att föl­ja de­ras dag­li­ga ak­ti­vi­te­ter via Whist­le­ap­pen på mo­bi­len.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden