Det senaste inom vetenskap

LA­SER­VA­PEN

En­he­ter som av­fy­rar star­ka ljus­strå­lar kan snart an­vän­das i strid.

- Military · Warfare and Conflicts · World Politics · Politics · Tech · United States of America · Drone Technology

USA:s mi­li­tär de­mo­stre­ra­de ett la­ser­va­pen 2010, när fy­ra drö­na­re sköts ned från luf­ten med ett rik­tat ener­gi­va­pen om­bord på USS Pon­ce. La­ser­va­pen kan i vis­sa fall er­sät­ta mis­si­ler. De tes­tas även på land i Stry­ker-ut­rus­ta­de for­don och i luf­ten om­bord på AC-130 när­strids­flyg­plan.

 ??  ?? LaWS på­min­ner om la­ser­vap­nen i Star Wars. En la­se­r­at­tack kan va­ra osyn­lig. Må­let vet in­te om att det är un­der at­tack för­rän det är för­sent.
LaWS på­min­ner om la­ser­vap­nen i Star Wars. En la­se­r­at­tack kan va­ra osyn­lig. Må­let vet in­te om att det är un­der at­tack för­rän det är för­sent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden