Det senaste inom vetenskap

Ark­tisk ky­la

-

Så på­ver­kas po­lar­vir­veln och jet­ström­men av kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

Upp­värm­ning

När Ark­tis värms upp blir jet­ström­mar­na osta­bi­la. Det bi­drar till kal­la vint­rar på and­ra stäl­len.

Snö­fall

Top­par och vå­gor i jet­ström­men läc­ker ut över Nor­da­me­ri­ka, Eu­ro­pa och Asi­en och för med sig kall luft.

Po­lar­vir­vel

Vin­dar som om­ger po­ler­na. De har sam­ma rikt­ning som jor­dens ro­ta­tion.

Låg­tryck

Om­rå­den med låg­tryck gör att po­lar­luf­ten kan tränga sö­derut, långt från Ark­tis.

Jet­ström

Snab­ba vind­cirk­lar, där varm luft från sö­der mö­ter kall luft från norr.

Kall luft

Om jet­ström­men störs kan kall luft läc­ka ut från Ark­tis­om­rå­det och sö­derut till kon­ti­nen­ter­na.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden