Det senaste inom vetenskap

Ber­gens histo­ria

- Uluru

Så bil­da­des de fan­tas­tis­ka ber­gen Uluru och Ka­ta Tju­ta.

För 550 mil­jo­ner år se­dan

Regn­vat­ten ero­de­ra­de ber­gen i Pe­ter­mann Ranges och ef­ter­läm­na­de se­di­ment i fläkt­lik­nan­de for­mer på slät­ter­na i om­rå­det. En av sand och en av sten.

För 500 mil­jo­ner år se­dan

Om­rå­det var täckt av grund hav. En havs­bot­ten av sand och le­ra kom­pri­me­ra­de for­ma­tio­ner­na och gjor­de ste­nen till konglo­me­rat och san­den till tillit.

För 400 mil­jo­ner år se­dan

Ha­vet fort­sat­te att dra sig till­ba­ka och ber­gen bör­ja­de sjun­ka un­der den enor­ma kraf­ten i jor­dens stän­digt för­än­der­li­ga tek­to­nis­ka plat­tor.

För 400 mil­jo­ner år se­dan (forts.)

Delen av sten vred sig 20 gra­der och blev Ka­ta Tjus. Delen av sand­sten vred sig 90 gra­der och blev Uluru.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden