Det senaste inom vetenskap

Griss­tran­den

Ba­ha­mas

- Bahamas

Be­sö­kan­de på den obe­bod­da ön Big Ma­jor Cay på Ba­ha­mas möts av en ovan­lig syn. På stran­den le­ver det cir­ka 20 gri­sar som äls­kar att ba­da. Det an­tas att gri­sar­nas för­fä­der läm­na­des kvar av sjö­män som tänkt kom­ma till­ba­ka och an­vän­da dem som mat. En an­nan te­o­ri är att de rymt från ett skepps­vrak i när­he­ten. Trots att de är om­giv­na av salt­vat­ten finns det många söt­vat­ten­käl­lor de kan dric­ka från. Un­der se­na­re år har ön bli­vit ett po­pu­lärt tu­rist­mål för dem som har lust att sim­ma med de små gri­sar­na.

 ??  ?? Gri­sar­na på Big Ma­jor Cay sim­mar of­ta ut till tu­rist­bå­tar­na för att få god­sa­ker.
Gri­sar­na på Big Ma­jor Cay sim­mar of­ta ut till tu­rist­bå­tar­na för att få god­sa­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden