Det senaste inom vetenskap

Tes­la-ut­ma­nar­na

- Business · Cars · Adam Opel

CHEVROLET BOLT

Den­na pris­vär­da Electric Che­cy går 32 mil på det nic­kel­ri­ka li-jon-bat­te­ri­et. Här hem­ma kan vi mö­ta GM-ku­si­nen Opel Am­pe­ra-e.

VOLKSWAGEN E-GOLF

Gol­fen har två lä­gen, Eco och Eco+, för att ba­lan­se­ra bra pre­stan­da med låg ener­gi­för­bruk­ning.

HYUNDAI IONIQ ELECTRIC

Den el­driv­na bi­len har en topp­has­tig­het på 165 km/h och den stan­nar au­to­ma­tiskt för hin­der.

MERCEDES-BENZ B250E

En avan­ce­rad el­mo­tor och stort bat­te­ri ger li­ka bra vrid­mo­ment som på fö­re­ta­gets ben­sin­driv­na mo­del­ler.

Bil­pro­du­cen­ter­na som tror på en el­dri­ven fram­tid.

 ??  ??
 ??  ?? FFZe­ro 1 har ett sä­te och är de­sig­nad för att ge en in­ten­siv kör­upp­le­vel­se.
FFZe­ro 1 har ett sä­te och är de­sig­nad för att ge en in­ten­siv kör­upp­le­vel­se.
 ??  ?? Kon­cept­bi­len FFZe­ro 1 kom­mer att ge 745 kW. Det är 1 000 häst­kraf­ter.
Kon­cept­bi­len FFZe­ro 1 kom­mer att ge 745 kW. Det är 1 000 häst­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden