Det senaste inom vetenskap

Dolt vat­ten

- Mick Mars

Det kan fin­nas is el­ler fly­tan­de vat­ten un­der Mars yta.

Led­trå­dar

Ge­o­lo­gis­ka struk­tu­rer på ytan ty­der på att Mars en gång ha­de flo­der, in­sjö­ar och hav.

Re­ser­vo­a­rer

Mars yta är torr, men res­ter av is kan va­ra lag­ra­de un­der mar­ken.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden