Det senaste inom vetenskap

Fär­den till Mars

- Space Research · Space Technology · Space · Spacecraft · Space Travel · Interplanetary Space Flights · Moon · Solar System · Space Flights · Milky Way Galaxy · NASA · Mick Mars

NASA pla­ne­rar att skic­ka män­ni­skor till Mars in­nan 2040.

NU­TID – 2024 Den in­ter­na­tio­nel­la rymd­sta­tio­nen

Upp­drag till ISS kom­mer att fort­sät­ta fram till 2024 för att fort­sät­ta un­der­sö­ka hur män­ni­skor han­te­rar rym­dre­sor.

2018 Ex­plo­ra­tion Mis­sion 1

SLS-ra­ke­ten och en obe­man­nad Ori­on-kap­sel kom­mer skju­tas upp till­sam­mans för förs­ta gång­en 2018.

2023 Omdi­ri­ge­ring av as­te­ro­id

NASA pla­ne­rar att skic­ka ut män­ni­skor för att fånga in en as­te­ro­id i om­lopp runt må­nen in­nan 2023.

2030 Må­nen

NASA vill ut­fö­ra re­gel­bund­na upp­drag till må­nen och den om­gi­van­de rym­den in­nan 2030.

2033 Pho­bos

NASA kan skic­ka en obe­man­nad far­kost till Mars må­ne Pho­bos cir­ka år 2033.

2039 Mars

NASA pla­ne­rar att skic­ka män­ni­skor till Mars yta i slu­tet av 2030-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden