Det senaste inom vetenskap

Mon­go­ler­nas spi­on­nät

- Genghis Khan

När mon­go­ler­na fö­re­na­de sig un­der Djing­is khan blev de en av de mest fruk­ta­de mi­li­tä­ra styr­kor­na som härs­ka­de i Asi­en på 1100- och 1200-ta­let. Den mäk­ti­ga hä­ren ha­de e in­te lyc­kats ut­an sitt om­fat­tan­de spi­on­nät. Djing­is khan samlade in­for­ma­tion från han­dels­män som ha­de kun­skap om om­rå­de­na han vil­le er­öv­ra. Tack va­re den här in­for­ma­tio­nen tog mon­go­ler­na re­da på sva­ga punk­ter i de fi­ent­li­ga om­rå­de­na.

 ??  ?? Tips från spi­o­ner gav mon­go­ler­na för­de­lar när de er­öv­ra­de nya om­rå­den.
Tips från spi­o­ner gav mon­go­ler­na för­de­lar när de er­öv­ra­de nya om­rå­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden