Det senaste inom vetenskap

Spi­o­ner un­der världs­kri­gen

- France · Pearl Harbor · Pearl Harbor · Regina Hall

De löms­ka dub­be­la­gen­ter­na gav mot­stån­dar­na av­gö­ran­de in­for­ma­tion.

Ho­ward Burn­ham

Burn­ham var of­fi­cer i un­der­rät­tel­se­tjäns­ten för de frans­ka myn­dig­he­ter­na un­der förs­ta världs­kri­get. Han göm­de of­ta spi­onut­rust­ning­en i sitt trä­ben.

Ma­ta Ha­ri

Den­na ne­der­länds­ka dan­sa­re spi­o­ne­ra­de för tys­kar­na in­nan hon ar­re­ste­ra­des av frans­män­nen och av­rät­ta­des 1917.

Vir­gi­nia Hall

Hall var spi­on un­der and­ra världs­kri­get. Hon gav in­for­ma­tion och ut­bil­da­de mot­stånds­käm­par och till al­li­e­ra­de i det oc­ku­pe­ra­de Frankrike.

Ta­keo Yos­hi­ka­wa

Den ja­pans­ka spi­o­nen Yos­hi­ka­wa bod­de på Ha­waii un­der and­ra världs­kri­get och skaf­fa­de in­for­ma­tion till sitt land fö­re at­tac­ken mot Pearl Har­bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden