Det senaste inom vetenskap

Spi­o­na­ge­ut­rust­ning

-

Det­ta är ut­rust­ning som an­vänts för att tjuv­lyss­na på fi­en­der­nas hem­lig­he­ter.

Gift

Om spi­o­nen av­slö­jas mås­te hen sväl­ja den dol­da cy­ani­dam­pul­len i glas­ö­go­nen för att in­te av­slö­ja hem­lig­he­ter un­der tor­tyr.

Spi­on­träd

Av­lyss­nings­ut­rust­ning kan döl­jas i konst­gjor­da träd­stam­mar för att av­lyss­na i om­rå­det.

Sko­mik­ro­fon

Med en av­lyss­nings­mik­ro­fon dold i skon går det att spe­la in sam­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden