Unga kil­lar äter mest kött

Djurens Rätt - - RESUMÉ - LUCA PIRRO

En­dast var fem­te ung man i ål­dern 16 till 24 år äter ve­ge­ta­risk kost till lunch el­ler mid­dag.

Det vi­sar en ny un­der­sök­ning från De­mo­s­kop, be­ställd av mat­va­ru­ked­jan Coop. Ti­di­ga­re har fle­ra un­der­sök­ning­ar vi­sat att var fem­te ung kvin­na idag är ve­ge­ta­ri­an el­ler ve­gan. Men unga män ver­kar allt­så va­ra mind­re för­änd­rings­be­näg­na.

Bland äld­re är siff­ror­na nå­got bätt­re för män­nen, men fort­fa­ran­de läg­re än den för kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.