Os-vin­na­re väl­jer ve­go

Djurens Rätt - - RESUMÉ - JU­LIA LUND­GREN

Fem olym­pis­ka me­dal­jö­rer i världs­klass väl­jer ve­go.

– Det är ing­en me­ning att va­ra världs­klass om det in­te finns nå­gon värld. Jag vill vi­sa att det är möj­ligt för al­la att stäl­la om ut­an att kom­pro­mis­sa med häl­sa el­ler pre­sta­tion, sä­ger Han­na Öberg, Os-me­dal­jör i skid­skyt­te.

Char­lot­te Kal­la, längd­ski­dor,

Han­na Öberg, skid­skyt­te, André My­h­rer, al­pint, Max Sal­mi­nen, seg­ling, och Pe­der Fre­dric­son, ridsport, blir Sve­ri­ges Olym­pis­ka Kom­mit­tés och Världs­na­tur­fon­dens am­bas­sa­dö­rer för sats­ning­en, som ska vi­sa att det är möj­ligt att väl­ja ve­go och sam­ti­digt pre­ste­ra i världs­klass.

Char­lot­te Kal­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.