De­batt till nya re­ge­ring­en

Djurens Rätt - - RESUMÉ -

I skri­van­de stund vet vi in­te vil­ken re­ge­ring som kom­mer sty­ra Sve­ri­ge fram­ö­ver, men vi vet att det finns vik­ti­ga frå­gor att ta tag i. Den 22 sep­tem­ber pre­sen­te­ra­de Dju­rens Rätt de tre vik­ti­gas­te djur­frå­gor­na i en de­batt i Da­gens Sam­häl­le. Av­veck­ling av pälsdjursfarmning, en hal­ve­ring av kött­kon­sum­tio­nen och en över­gång till djur­fri forsk­ning vill Dju­rens Rätt se på agen­dan!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.