Kri­tik mot pil­bågs­jakt

Djurens Rätt - - RESUMÉ -

För­sla­get om att tillå­ta jakt med pil och bå­ge i Sve­ri­ge har mött om­fat­tan­de kri­tik. Dju­rens Rätts nya en­hets­chef för po­li­tiskt ar­be­te och sak­frå­gor, Se­basti­an Wiklund, med­ver­ka­de på Tv4-ny­he­ter­na den 16 sep­tem­ber och lyf­te Dju­rens Rätts kri­tik. Fle­ra tid­ning­ar har ock­så lyft nam­nin­sam­ling­en mot båg­jakt som nåd­de över 40 000 namn in­nan den läm­na­des in till nä­rings­de­par­te­men­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.