Dags att skro­ta bu­rar­na!

Djurens Rätt - - RESUMÉ -

Ge­men­sam­ma rös­ter för dju­ren kun­de hö­ras i Svens­ka Dag­bla­det den 12 ok­to­ber då Dju­rens Rätt ihop med en rad and­ra djur­skydds- och kon­su­men­t­or­ga­ni­sa­tio­ner pub­li­ce­ra­de en de­battar­ti­kel för att be­ly­sa pro­ble­met med bur­håll­ning in­om EU. Ar­ti­keln är en del av kam­pan­jen End the Cage Age som vill få bort bu­rar­na för al­la lant­bruks­djur i he­la EU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.