13 snab­ba frå­gor till Jo­han­nes Ojanperä

Djurens Rätt - - PROFILEN -

Tit­tar gär­na på: Dra­ma.

Äter helst: Tacos.

Gil­lar: Fes­ti­va­ler.

Gil­lar in­te: Ne­ga­tiv ener­gi.

Vill ha su­per­kraf­ten: Te­le­por­te­ra mig.

Det tror jag på: Män­ni­skans god­het.

Det tror jag in­te på: En öv­re makt.

Fa­vo­rit­per­son: Da­lai La­ma.

Hob­by: Att dan­sa.

Guil­ty ple­a­su­re: Jord­nöts­ring­ar.

Lä­ser: För li­te.

Det vill jag gö­ra mind­re: Stä­da.

Det vill jag gö­ra mer: Re­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.