KONSUMENTKOLL

Djurens Rätt - - KONSUMENT -

Bön­der stäl­ler om till bö­nor! Se­dan 2014 har Kal­mar-ölands Träd­gårds­pro­duk­ter fem­dubb­lat od­ling­en av svar­ta bö­nor och yin-yang bö­nor. Dess­utom ökar an­ta­let sor­ter som od­las i Sve­ri­ge. För fem år se­dan od­la­des näs­tan en­bart bru­na bö­nor. Idag har pro­duk­tio­nen ökat med bland an­nat svar­ta-, vi­ta-, bor­lot­ti­och kid­ney­bö­nor. Bö­nor­na säljs in­te ba­ra tor­kad el­ler kon­ser­ve­rad form, nu finns det ock­så gott om svens­ka bö­nor i till ex­em­pel bön­pas­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.