Ve­gansk jul­ka­len­der

Djurens Rätt - - KONSUMENT -

Ni vet väl att Pla­mil, som pro­du­ce­rar ett brett sor­ti­ment av mjölk­fri cho­klad, även har ve­gans­ka jul­ka­lend­rar? Al­la pro­duk­ter är fria från mjölk, glu­ten och nöt­ter. Den mjölk­fria ka­len­dern som in­ne­hål­ler lju­sa bi­tar av eko­lo­gisk och Fairt­ra­de-märkt cho­klad, och är ut­an till­satt soc­ker, sö­tad med xy­litol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.