Pas­tas­å­ser

Djurens Rätt - - KONSUMENT -

Nu lan­se­rar ICA två ve­gans­ka så­ser som för­enklar var­dags­mid­da­gar­na; klas­sisk bo­log­ne­se med so­ja­färs samt en ar­ra­bi­a­ta med to­fu. Allt du be­hö­ver gö­ra är att vär­ma upp så­sen och ser­ve­ra till­sam­mans med pas­ta. Så­ser­na kom­mer i sam­ma mil­jös­mar­ta FSC­märk­ta tetra­för­pack­ning som al­la ICA:S pas­tas­å­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.