Mag­num

Djurens Rätt - - KONSUMENT -

Nya Mag­num Ve­gan be­står av len och krä­mig ve­gansk va­nilj­glass som del­vis är ba­se­rad på ärt­pro­te­in. Ni läs­te rätt – ärt­pro­te­in! För­de­len med att an­vän­da ärt­pro­te­in i va­nilj­glas­sen är att det in­te ad­de­rar nå­gon smak, vil­ket gör att glas­sen är li­ka krä­mig och god som van­li­ga Mag­num. Den ve­gans­ka va­nilj­glas­sen är dop­pad i bel­gisk ve­gansk cho­klad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.