Ärt­mjölk

Djurens Rätt - - KONSUMENT -

Sproud Ori­gi­nal Drink/ärt­dryck, som pro­du­ce­ras i Sve­ri­ge, är ett ve­ganskt mjöl­kal­ter­na­tiv ba­se­rat på ärt­pro­te­in. Den är fri från lak­tos, glu­ten och so­ja, och har låg fett­halt och lågt soc­ke­r­in­ne­håll. Ori­gi­nal Drink är den förs­ta pro­duk­ten från livsstilsva­ru­mär­ket Sproud, vars pro­dukt­sor­ti­ment har två ben: ve­gans­ka livs­me­del och ve­gansk sport­nut­ri­tion. Al­la pro­duk­ter är ba­se­ra­de på ärt­pro­te­in ut­vun­net ur tor­ka­de gu­la är­tor – ”po­wered by pe­as”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.