Ve­go­sill

Djurens Rätt - - KONSUMENT -

Se­dan ett tag till­ba­ka kan du kö­pa fär­dig au­ber­gi­ne-sill från Goodsto­re (om du har vägar­na för­bi Stock­holm) och svamp-sill från Svill, som finns li­te mer ut­spridd över lan­det. Men nu kom­mer Coop med en to­fu­va­ri­ant i tre oli­ka sma­ker – Cur­ry­to­fu med äpp­le, Se­napsto­fu med dill och Skär­gårds­to­fu med tång­ka­vi­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.