Tem­peh av bö­nor och är­tor

Djurens Rätt - - KONSUMENT -

Det eko­lo­gis­ka va­ru­mär­ket Kung Mar­kat­ta vill att det ska va­ra en­kelt att gö­ra grö­na val i var­da­gen. Nu finns två va­ri­an­ter av tem­peh i bu­ti­ker­nas kyl­dis­kar; en gjord på är­tor och en på bond­bö­nor. Ur­sprung­li­gen är tem­peh ett in­do­ne­siskt livs­me­del som till­ver­kas ge­nom fer­men­te­ring av balj­väx­ter. Pre­cis som to­fu är tem­peh ett bra al­ter­na­tiv till kött, med sin fi­na tex­tur och en mjuk nöt­ak­tig smak. Med sin för­må­ga att lätt dra till sig kryd­dor och ma­ri­na­der har den ock­så bli­vit po­pu­lär på trend­kro­gar­nas me­ny­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.