KNÄCK

Djurens Rätt - - KONSUMENT -

Med ba­ra tre grun­dingre­di­en­ser kan du ska­pa rik­tigt god knäck. Top­pa med val­fria nöt­ter el­ler pol­kakross. Det käns­li­ga med knäck är att den mås­te upp­nå 125 gra­der för att den ska få en bra kon­si­stens. Det går fint att gö­ra med hav­re­gräd­de – kon­si­sten­sen blir be­tyd­ligt klist­ri­ga­re.

In­gre­di­en­ser

2 dl strö­soc­ker 2 dl so­jagräd­de 2 dl ljus si­rap 1 dl hac­ka­de pi­sta­genöt­ter 1 tsk flingsalt

Gör så här

Ställ knäck­for­mar på en bric­ka. Blan­da soc­ker, so­jagräd­de och si­rap i en vid tjock­bott­nad ka­strull. Låt sme­ten ko­ka kraf­tigt tills tem­pe­ra­tu­ren når 125°C. An­vänd en di­gi­tal köks­ter­mo­me­ter el­ler gör ett kul­prov för att kon­trol­le­ra när den är fär­dig. Ta ka­strul­len från vär­men. Ta hjälp av en te­sked för att fyl­la i for­mer­na, var för­sik­tig så att du in­te brän­ner dig. Låt stel­na och njut!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.