ROCKY RO­AD

Djurens Rätt - - KONSUMENT -

Den­na god­bit är bu­sen­kel att sno ihop och per­fekt att gö­ra till­sam­mans med barn. Det kne­pi­ga kan va­ra att få tag på ve­gans­ka marsh­mal­lows, men de kan fin­nas i väl­sor­te­ra­de bu­ti­ker. Om in­te, så kan du be bu­ti­ken ta in dem, el­ler be­stäl­la via nä­tet!

In­gre­di­en­ser

200 g ve­gansk mörk cho­klad 1 msk ve­gansk mar­ga­rin

2 dl ve­gans­ka mi­ni­marsh­mal­lows 1 dl pi­sta­genöt­ter

1/ 2 dl ros­ta­de sal­ta jord­nöt­ter

Gör så här

Bör­ja med att klä en li­ten form, ca 10x10 cm (för 15 bi­tar), med plast­film el­ler bak­pap­per. Smält cho­klad och mar­ga­rin över vat­ten­bad un­der om­rör­ning. Cho­kla­den ska helst in­te bli över 45 gra­der varm. Blan­da ner övri­ga in­gre­di­en­ser och häll upp cho­klads­me­ten i for­men. Låt stel­na i kyl­skåp. Skär upp i bi­tar och njut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.