Får en att vil­ja um­gås med en ugn

Djurens Rätt - - KULTUR -

I den här bild­vack­ra boken ryms allt från bröd, ka­kor, tår­tor, fru­kost, pa­jer, sur­degs­grun­der, så­ser och krä­mer. Ro­bus­ta full­kornsre­cept full­prop­pa­de med tor­kad frukt och nöt­ter pre­sen­te­ras med in­bju­dan­de bild­verk och de­tal­je­ra­de re­cept. Samt­li­ga re­cept är helt fria från ägg, smör, mjölk, glu­ten och raf­fi­ne­rat soc­ker. En­tu­si­as­men för bröd­bak ski­ner ige­nom i var­je be­skriv­ning. Och man blir som lä­sa­re snabbt smit­tad. En vill ing­et an­nat än att stänga in sig i kö­ket med ett för­klä­de och en varm ugn res­te­ran­de del av vin­tern.

Ti­tel: Ba­ka Ve­go

För­fat­ta­re: Mek­to Ga­nic För­lag: Or­da­la­get För­lag, 2016

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.