Bal­der

Djurens Rätt - - FAMILJEDJUREN -

Red and Fa­bu­lous

Värl­dens fi­nas­te och snäl­las­te “bul­le” har gått ur ti­den, djupt sörjd och sak­nad. Tack för al­la fi­na och ro­li­ga min­nen Du har gett oss och Din fa­milj. Du kom­mer all­tid att fin­nas i vå­ra hjär­tan. Di­no mö­ter Dej i hund­him­len… God bless You

Mor­mor Mo­ni­ca

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.