Si­mon

Djurens Rätt - - FAMILJEDJUREN -

Det är så tomt ut­an dig. Du var med oss he­la ti­den, snäll, mjuk, klok och in­tres­se­rad av allt vi gjor­de. Du vil­le va­ra nä­ra oss och kal­la­de på oss när du vil­le ha en mage att lig­ga på. Du be­tyd­de väl­digt myc­ket för oss.

Vi sak­nar dig så! Mam­ma Kic­ki och Pap­pa Hans-erik

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.