Vad de gör i de blå zo­ner­na

Djurens Rätt - - REPORTAGE -

Som ge­men­sam näm­na­re för åld­ring­ar­na in­om de fem blå zo­ner­na har fors­ka­re pe­kat ut en var­dag med li­te stress, mo­tion i form av me­delin­ten­siv fy­sisk aktivitet, och en kost som be­står av yt­terst li­te ani­ma­lis­ka pro­duk­ter. De­ras kost be­står istäl­let till störs­ta del av oli­ka grön­sa­ker, nöt­ter och balj­väx­ter – of­ta från eg­na od­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.