Du är vad du äter

Djurens Rätt - - REPORTAGE -

Folk som äter mind­re ani­ma­liskt har ge­ne­rellt sett ett läg­re ko­les­te­rol­vär­de, vil­ket i sin tur ger en läg­re risk för kro­nis­ka sjuk­do­mar såsom di­a­be­tes, can­cer och hjärt- och kärl­sjuk­do­mar. Ris­ken för tjock­tarms- och änd­tarmscan­cer har vi­sats öka spe­ci­fikt vid in­tag av rött kött och chark­pro­duk­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.