App för ett långt liv

Djurens Rätt - - REPORTAGE -

Mi­chael Gre­ger har ny­li­gen ta­git fram ap­pen ”The Daily Do­zen Chal­lenge” – en kost­nads­fri app där an­vän­da­ren ut­ma­nas att äta och krys­sa för en stor mängd växt­ba­se­ra­de rå­va­ror un­der en dag. An­vän­da­ren kan se­dan pas­sa vi­da­re ma­tut­ma­ning­en till si­na vän­ner. På så sätt kan fler lä­ra sig att äta häl­so­samt och på ett en­kelt sätt få en grö­na­re var­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.