Näs­tan tio ex­tra år ut­an kött

Djurens Rätt - - REPORTAGE -

I Lo­ma Lin­da, en av de blå zo­ner­na, ge­nom­för­des en stu­die av det ame­ri­kans­ka Na­tio­nal In­sti­tu­te of He­alth, som be­räk­na­de den för­vän­ta­de livs­läng­den på de in­vå­na­re som helt ute­slu­ter kött i jäm­fö­rel­se med Ka­li­for­ni­ens övri­ga be­folk­ning. Re­sul­ta­tet var 9,5 ex­tra år för­vän­tad livs­längd för män­nen och 6,1 ex­tra år för kvin­nor­na som in­te åt kött.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.