Form­bar färs bin­der bäst

Djurens Rätt - - KONSUMENT -

Form­bar färs är ett gans­ka nytt fe­no­men som tog he­la ve­go­värl­den med storm. Det var till en bör­jan Anam­ma som bör­ja­de med form­bar färs, men nu­me­ra finns det ock­så från Veg­me och Na­tur­li. När fär­sen är upp­ti­nad har du möj­lig­het att ska­pa många av hus­mans­kostfa­vo­ri­ter­na som ”kött­bul­lar” ”löv­biff” och ”jär­par”. Det som sär­skil­jer den från van­ligt ve­go­färs är allt­så att du in­te be­hö­ver till­sät­ta nå­got bin­dan­de för att bif­far­na ska hål­la ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.