En rik­tig kok­bok

Djurens Rätt - - KULTUR -

Vår kok­bok ve­gan är en väl­skri­ven och de­tal­je­rad kok­bok som tar till­ba­ka för­vir­ra­de di­et­hjär­nor på jor­den. Den som trod­de att tall­riks­mo­del­len var död ha­de fel. Här pre­sen­te­ras en upp­da­te­rad ver­sion, växtbaserad så klart, i sin en­kel­het.

Det­ta är ett upp­slags­verk som bör fin­nas i al­la hem. Även för den in­stagram­man­de smoot­hi­e­fan­tas­ten kan det va­ra skönt med en kok­bok som på­min­ner om vik­ten av fas­ta mål­ti­der, mel­lan­mål och en god natts sömn.

Den här 270-si­dors­go­ding­en läm­nar ingen­ting osagt. Lä­sa­ren får en grund­lig ut­bild­ning i allt vad det ve­gans­ka kö­ket har att er­bju­da. Hus­mans­kost, nä­rings­lä­ra och ef­ter­rät­ter. Det lil­la for­ma­tet och de text­tä­ta si­dor­na gör kok­bok­s­käns­lan ge­nu­in. Vår kok­bok Ve­gan känns näs­tan li­te re­vo­lu­tio­ne­ran­de bred­vid al­la de and­ra este­tiskt vå­ga­de och mo­der­na kok­böc­ker­na på cof­fee ta­b­le-bor­det. Det är en klar fa­vo­rit i ka­te­go­rin ”en äk­ta kok­bok”.

Ti­tel: Vår kok­bok ve­gan

För­fat­ta­re: Sa­ra Beg­ner För­lag: Norsteds, 2015

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.