”Mu­sik är mat för sjä­len”

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter - Text & foto: Eli­na Sund­ström

Afri­kans­ka ryt­mer hör­des ut till in­du­stri­om­rå­det ut­an­för Moyo­lo yo­gastu­dio. I lo­ka­len var det svet­tigt, snab­ba tak­ter, sto­ra le­en­den, och hög ener­gi när En­kö­pins­bon Den­nis W Wan­de­ra höll afro­dans­klass och hans barn­domsvän Mo­ses Oma­ka­dia kom­po­ne­ra­de med trum­mor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.