Bak­kre­a­tör och ent­re­pre­nö­ren som blev för­fat­ta­re

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Nyheter -

Jes­si­ca Jowilin öpp­na­de till­sam­mans med sin man Hen­rik Jowilin Café Tant Gre­de­lin i mars 2006. De vill ska­pa en känsla av att kom­ma hem till en kär vän el­ler vän­lig mor­mor, bå­de ge­nom att er­bju­da en lugn oas som för tan­kar­na bak­åt i ti­den och ge­nom bak­verk och lun­cher.

Sam­ma känsla villl hon ska­pa i boken ”Med känsla för det go­da” som hon har skri­vit och fo­to­gra­fe­rat till­sam­mans med Ul­ri­ka Rin­de­gård, kreativ själ även hon från En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.