”Kan få all­var­li­ga kon­se­kven­ser”

Ena-Håbo Tidningen - Enköping - - Enköping -

När en man i En­kö­ping log­ga­de in på si­na si­dor via Han­delsan­ställ­das ar­bets­lös­hets­kas­sas etjänst hit­ta­de han upp­gif­ter och in­tyg om en främ­man­de per­son.

Nu rik­tar Ju­sti­ti­e­om­buds­man­nen, JO, stark kri­tik mot Han­delsan­ställ­das ar­bets­lös­hets­kas­sa.

”För­sum­lig­het av det sla­get kan få all­var­li­ga kon­se­kven­ser för den en­skil­de”, skri­ver JO och rik­tar kri­tik. Kas­san har kal­lat mis­sta­get för ”oac­cep­ta­belt och myc­ket be­klag­ligt”.

FOTO: MOST PHOTOS

VANDRING. Det be­hövs fler vux­en­vand­ra­re i En­kö­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.